miljø plast

Titech Electric A/S ISO 14001:2015

Vi er certificerede under ISO 14001

Som en af de få eltavleproducenter herhjemme er vi ISO 14001 miljøcertificerede. Det betyder:

  • At vi – og hermed også du – kan dokumentere en miljørigtig affaldshåndtering.
  • At vi i fællesskab arbejder for at belaste miljøet mindst muligt.

Vores miljøpolitik

Titech arbejder løbende med at optimere udnyttelsen af komponenter, hjælpematerialer og energi, for derigennem at reducere spild, affald og CO2 udslip. I forbindelse med ændringer og udvidelse af aktiviteter søger Titech, under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder, at begrænse miljøpåvirkningen mest muligt for derigennem at sikre en bæredygtig udvikling. Titech motiverer og uddanner løbende alle medarbejdere til at “tænke grønt” og handle miljømæssigt ansvarligt. Affald fra Titech bliver kildesorteret og bortskaffes i videst mulige omfang til genanvendelse. Titech har i overensstemmelse med denne miljøpolitik opstillet konkrete miljømålsætninger og mål, med tilhørende handlingsplaner. Disse miljøaktiviteter er dokumenteret i ledelsessystemet, Isoware, der løbende udvikles så det altid som minimum overholder national og international lovgivning.