eltavle slide1

Aktuelle nyheder fra Titech

1. juli 2016

Nyt lavspændingsdirektiv – nye krav til dine leverandører

Nyt lavspændingsdirektiv – nye krav til dine leverandører

Den 20. april trådte EUs lavspændingsdirektiv i kraft. Det betyder nye krav til dine leverandører af elektrisk materiel – det gælder både produkterne og dokumentationen.

Direktiv 2014/35/EU blev udsendt i 2014. Nu er det så gældende. Det fastsætter blandt andet de væsentligste krav, som elektrisk materiel skal opfylde. Direktivet fortæller også, hvilke forpligtelser der gælder producenter, importører og distributører af elektrisk materiel.

“Én af de væsentligste ting i det nye direktiv er, at det er gjort klarere, hvilke krav vi skal opfylde, og hvilke principper vi skal følge. Det lægger også rammerne for kontrol med produkterne. Vores kunder får på den måde endnu større sikkerhed for, at de kan have tillid til vores produkter. Derfor er vi glade for direktivet,” siger kvalitetschef Torben Hansen fra Titech Electric.

Fokus på sikkerhed og sporbarhed

Elektrisk materiel må nu kun sælges, hvis det er fremstillet efter de tekniske sikkerhedsforskrifter, der gælder i EU. Hvis det er installeret korrekt, og hvis det vedligeholdes og anvendes i overensstemmelse med formålet, så må det ikke bringe sundhed og sikkerhed i fare – hverken for personer, husdyr eller ejendom.

Samtidig er der nye forpligtelser for produkternes sporbarhed. Det betyder blandt andet, at elektrisk materiel skal være påført oplysninger, der kan identificere fabrikant og eventuel importør.

Hvis Sikkerhedsstyrelsen beder om det, skal alle erhvervsdrivende kunne identificere dem, de har fået leveret elektrisk materiel af, eller som de har leveret elektrisk materiel til – inden for en periode på ti år. Fabrikant og importør har under visse betingelser pligt til at foretage stikprøvekontrol og registrere eventuelle klager.

Det bliver præciseret i direktivet, at en importør eller distributør, der forhandler elektrisk materiel under sit eget navn eller varemærke, anses for at være fabrikant. Så er man underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten.

“Det er også et krav i direktivet, at produktet skal være omfattet af intern fabrikskontrol, som udføres løbende. Men sådan har det hele tiden været, så vi har faste procedurer for kontrol og opfølgning,” siger Torben Hansen.

Krav om dokumentation

Lavspændingsdirektivet stiller krav om teknisk dokumentation. Den omfatter blandt andet en fyldestgørende analyse og vurdering af risici.

Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om det elektriske materiel er i overensstemmelse med de relevante krav. Derfor skal dokumentationen – fordelt på de involverede parter, både tavlebygger og maskinbygger – mindst indeholde:

  • En generel beskrivelse af det elektriske materiel
  • En beskrivelse af de tekniske krav og – hvis det er relevant for vurderingen – en beskrivelse af materiellets konstruktion, fremstilling og brug
  • Konstruktions- og produktionstegninger og oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb med mere
  • De beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå tegninger og oversigter, og hvordan de elektriske materiel fungerer
  • En liste over de standarder, der helt eller delvist er anvendt. Hvis man ikke har anvendt standarder, skal man beskrive de løsninger, der er valgt for at opfylde kravene i lavspændingsdirektivet.
  • Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser og prøvningsrapporter

Når kravene er opfyldt, skal en overensstemmelseserklæring udfyldes. Desuden skal CE-mærket sættes på det elektriske materiel.


Del denne nyhed